Эхний дамжин өнгөрөх ачааны галт тэрэг Босфор хоолойгоор дамжин өнгөрнө

Азербайжаны Эдийн засгийн дэд сайд Ниязи Сеферов хэлэхдээ "China Railway Express" нь Босфор хоолойгоор дамжин өнгөрөх анхны ачааны галт тэрэг болно.


Бичлэгийн цаг: 6-р сарын 11-2020