Хэрэгслийн шүүгээ

  • Tool cabinet

    Хэрэгслийн шүүгээ

    Хадгалах кабинет, нэвтрэх систем, видео хяналтын систем, суурь удирдлагын систем, таних тэмдэг таних систем болон бусад дэд системүүд нь өндөр тохь тухтай, өндөр давтамжтай, хэрэглэгчийн наалдамхай байдал, хатуу эрэлт болон бусад шинж чанар бүхий үйлчилгээний тохиромжтой байгууламжууд орно. Хэрэгслийн шүүгээ нь одоо байгаа дутагдлыг арилгах, хэрэглэгчийн туршлагад нийцүүлэхэд төгс төгөлдөр юм.